Logotyp

Miljöpolicy

I vår verksamhet skall vi alltid sträva efter att den inre och yttre miljön påverkas så lite som möjligt av de produkter och tjänster som vi tillhandahåller.
Vi skall arbeta för att minska spill i onödan, samköra material till byggarbetsplatser, förvara material på ett bra sätt för att minska kasseringar. Av i övrigt två likvärdiga materialalternativ alltid välja det mest miljövänliga.
Vi skall vidare se till att välja tillfällig uppvärmning på arbetsplatser(där så kan ske) på ett för miljön så skonsamt som sett som möjligt.