Logotyp

Kvalitet & Miljö

Ett av våra viktigaste mål med vår verksamhet är att efterlämna rätt kvalitet till kunden som är en grund för ett bra resultat och ett långsiktigt förtroende. Utöver att vi alltid följer myndighetskrav såsom BKR (Boverkets konstruktionsregler) och BBR (Boverkets byggregler) eller Allmänna råd i HUS AMA så tillämpar vi i varje enskilt byggprojekt där så erfordras vår egen kvalitetskontroll i form av kontrollplan, egenkontroller och miljöplan. Systemet är uppbyggt för att kunna möta dagens krav gällande kvalitet och miljö.

Som ett led i att hela tiden utveckla vår verksamhet kommer vi att anpassa vårt kvalitet & miljösystem mot certifiering enlig  SS-ISO 9001-9004 respektive 14001.